Košík je prázdný.

Podmínky používání

Kdo jsme

Tím, že nakupovala u dětskéfotbalovédresy.com, souhlasíte a musí bezpodmínečně vázán těmito podmínkami. SEI si vyhrazuje právo aktualizovat nebo změnit tyto podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si tyto podmínky při každé návštěvě webové stránky.
1. Podmínky použití

1.1 Využití služeb a webových stránek
Dětskéfotbalovédresy.com Webové stránky (dále jen "webové stránky") a zboží a služby, které jsou na ní nabídnuta pouze pro vaše osobní a nekomerční použití. Jakékoli jiné použití, včetně obchodní, reprodukce, modifikace, distribuce, přenosu, republication, displeje nebo provádění obsahu na webových stránkách je přísně zakázáno. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné zákony, nařízení a předpisů v souvislosti s používáním webových stránek a zboží (dále jen "Zboží") nebo služby (dále jen "služby") získanou prostřednictvím webových stránek. Tyto výrobky a služby jsou společně dále v Podmínkách jako "Dodávky."

1.2 Omezení použití
Jako Podmínkou používání této webové stránky a spotřební materiál, který souhlasí s tím, že nebudete:

(A) měnit nebo rozkládat (ať už zcela nebo zčásti) jakéhokoli softwaru k dispozici prostřednictvím webových stránek (s výjimkou rozsahu výslovně povoleného platnými právními předpisy);

(B) odstraňovat, měnit či zakrývat jakýkoli identifikaci výrobku nebo oznámení o vlastnických práv nebo jakékoliv omezení nebo v Dodávky a / nebo webových stránek;

(C) odstraňovat autorská práva, ochrannou známku nebo jiný pravý oznámení k duševnímu vlastnictví obsažené v materiálu na webových stránkách nebo dodávky;

(D) zhotovovat kopie, upravovat, reprodukovat, publikovat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat nebo měnit (včetně tvorby HTML odkazy na nebo z webových stránek), všechny nebo jakoukoli část webových stránek nebo jakýchkoli materiálů obsažených na něm.

1.3 Nezákonné nebo nesprávné používání
Nesmíte použít webové stránky nebo spotřebního materiálu pro jakékoliv nezákonné účely nebo narušovat bezpečnost webových stránek. Zejména nesmíte:

(A) zveřejňovat, zasílat, uploadovat, distribuovat, šířit nebo jinak přenášet informace nebo obrázky, které jsou obscénní nebo pornografický, výhružné, hrozivé, rasistické, urážlivé, pomlouvačné, urážlivé, nebo jsou podezřelí být, nebo jsou podle názoru SEI jinak nezákonné;

(B) nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiné materiály, které porušují jakákoli práva k duševnímu vlastnictví nebo povinnost mlčenlivosti;

(C) stáhnout nějaký soubor materiálů vyslaných jiným uživatelem, o kterém víte, nebo byste měli vědět nelze kopírovat nebo jinak použity legálně;

(D) harrashment, vyhrožovat či jinak porušovat práva ostatních;

(E) proniknout do jakékoliv webové stránky, zasílat viry nebo přeposílat řetězové dopisy, průzkumy, soutěže, pyramidové hry či vykonávat žádnou jinou chování, které by mohly bránit jiným uživatelům používat a těšit se na webové stránky nebo Služeb nebo že je jinak pravděpodobné, poškození nebo zničení pověst webové stránky nebo SEI;

(F) inzerovat nebo nabízet k prodeji zboží nebo služeb;

(G) přístupové údaje, které nejsou určeny pro takové uživatele nebo přihlášení na server nebo účet, který uživatel není oprávněn k přístupu;

(H) pokus o sondu, skenovat nebo testování zranitelnosti systému nebo narušení bezpečnosti sítě nebo nebo autentifikace opatření bez řádného povolení;

(I) pokus zasahovat do provozu každému uživateli, hostiteli nebo síti, včetně, bez omezení, přes prostředek k podání viru na webové stránky, přetěžování, "zaplavení", "spam", "mailové bombardování" nebo " shazovat; "

(J) navazovat na libovolné záhlaví paketu TCP / IP či jakékoli části informací v záhlaví v každém e-mailu nebo diskusní skupiny vysílání. SEI bude vyšetřovat případy, které mohou zahrnovat takováto narušení, a může zapojit a spolupracovat s orgány činnými v trestním stíhání uživatelů, kteří jsou do těchto narušení zapojeni.

1.4 Monitorování a zpřístupnění
SEI nenese žádnou povinnost (ale mohou podle svého uvážení) sledovat používání webových stránek a / nebo Služeb vy. SEI si vyhrazuje právo sdělit jakékoli informace nebo materiály, které mohou být poskytnuty vámi, pokud to vyžaduje zákon nebo správních předpisů a odstranit, odmítnout odeslat či upravit jakékoliv takové informace nebo materiály a přijmout jakákoli jiná opatření, která mohou být přiměřeně nezbytné, aby se zabránilo Jakékoli porušení těchto podmínek.

2. uživatelská jména a hesla

V návaznosti na jakoukoli žádost o registraci vámi, bude SEI dodávat své uživatelské jméno a heslo pro vás. Dodávka může být žádnými přiměřenými prostředky (včetně elektronické nebo doručení poštou). Musíte udržovat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti po celou dobu. Jakékoli porušení těchto Podmínek kýmkoli, se kterými prozradit heslo bude zacházeno jako kdyby byly porušení dopustí vámi a budu vás nezbavuje svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek. Je nutné přijmout vhodná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo neoprávněnému zveřejnění vašeho uživatelského jména a hesla je nutné upozornit SEI okamžitě, pokud vaše heslo dozví jakýkoli neoprávněný uživatel. Je nutné upozornit SEI o jakýchkoli změnách ve svých registračních údajů.

3. Práva k duševnímu vlastnictví

Veškerý obsah a materiály na webových stránkách, včetně textu, grafiky, ilustrace, vzory, ikony, fotografie, programy, videoklipů, zvukových klipů, stahování digitálního obsahu, kompilace dat a softwaru je majetkem SEI, jejích dodavatelů obsahu či licencí a je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech. Jména SEI a loga a související názvy produktů a služeb, designové značky a slogany jsou ochranné známky nebo servisní známky SEI. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Žádné ochranná známka nebo známka služby licence je poskytována v souvislosti s materiály obsaženými na webových stránkách.

4. Provoz služeb a webových stránek

SEI může na základě vlastního uvážení čas od času bez upozornění změnit formát a obsah webových stránek a / nebo Služeb a pozastavit provoz webových stránek a / nebo služby, například pro opravy nebo údržby nebo za účelem aktualizace nebo aktualizovat obsah nebo funkčnost webových stránek a / nebo služeb. Nesete odpovědnost za získání a aktualizaci svůj vlastní webový prohlížeč, a pro všechny částky splatné v souvislosti s připojením k internetu, včetně veškerých telekomunikačních poplatků za čas strávený on-line, pokud jde o používání webových stránek. Budete dodržovat všechny pokyny a pokyny od SEI ve vztahu k užití a přístupu na webové stránky a služby. SEI nepřijímá odpovědnost za bezpečnost či obsahu veškeré informace, které vám může poskytnout prostřednictvím webových stránek nebo Služeb a nebude odpovědný za obsah žádných sdělení nebo zprávy, které jste obdrželi od jiných uživatelů.

5. platba

Platba se provádí kreditní nebo debetní kartou a veškeré kreditních a debetních karet informací bude šifrována pro bezpečnost.

6. Ukončení

SEI si vyhrazuje právo ukončit tuto dohodu a váš přístup k webovým stránkám a službám a to kdykoli a bez upozornění, z jakéhokoliv důvodu. SEI rovněž vyhrazuje právo zatarasit nikoho z používání webových stránek a služeb. Po ukončení smlouvy, budete okamžitě přestat používat libovolné uživatelské jméno, heslo a služeb a vrátí se takové uživatelské jméno a heslo pro SEI do 5 dnů od tohoto ukončení a zničit (takže nemohou být znovu obnovena) všechny záznamy nebo kopie můžete nákladovém prostoru uživatelské jméno a heslo a veškeré informace o nebo získané z webových stránek a služeb.